Gevelrenovatie

Het renoveren van een gevel kan opgesplitst worden in een aantal onderdelen:

  • reinigen van het gevelvlak
  • herstellen van beschadigde delen
  • waterdicht maken van oppervlakten (zie vochtwering)
  • eventueel schilderen, cementeren of bekleden

Het reinigen van de gevels kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Zandstralen
  • Reinigen door voorweken en afstomen
  • Stralen door Torbosysteem (water en zand)